Företag

Synen har stor betydelse för säkerhet, effektivitet och trivsel i arbetet. Problem med synen leder ofta till onaturliga arbetsställningar med ryggont, huvudvärk eller nackstelhet som följd. Felaktigt skydd för ögonen utgör också en direkt fara för att skada eller mista synen i arbetet.

Arbetsglasögon är en lagstadgad rättighet. Det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda anställda synundersökning för att fastställa eventuella behov av arbetsglasögon. Personal som arbetar minst en timme om dagen framför en dator har laglig rätt att få terminalglasögon av sin arbetsgivare.

Vi har goda kunskaper både inom ergonomi och om vilken inverkan synavstånd och belysning har på arbetet. Många gånger kan små förändringar som t ex placering av dataskärmar, tangentbord och ljuskällor skapa en betydligt bättre synmiljö. Med vårt kompletta sortiment av rumsprogressiva glas, terminalglasögon och skyddsglasögon har vi det som passar alla typer av arbetsuppgifter.

Våra skyddsglasögon kommer från tyska UVEX och uppfyller alla certifieringar på skydd inom EU. UVEX har även ett brett utbud av skyddsglasögon oavsett om de ska klara splitter, frätande syror, svetsblänk etc.

Vi kan erbjuda alla typer av företag förmånliga avtal för arbetsglasögon och terminalglasögon, kontakta oss så hjälper vi dig!