Rodenstock introducerar bilglasögon

rodenstock-road

Rodenstock lanserar ytterligare en innovation inom området glasögonglas – “Rodenstock Road”. Glasen är speciellt utformade för bilkörning och förenar fyra av Rodenstocks teknologier för den bästa möjliga synupplevelsen på vägen, även när ljusförhållandena är sämre.

Vår säkerhet på vägen beror på så mycket mer än bara fordonet och hur skickliga vi är bakom ratten. En viktig faktor är synen. Alla förare vet att sikten kan begränsas av kraftigt regn, dimma eller snöfall. Att köra i skymning och bländas av mötande strålkastare kan också innebära en ordentlig utmaning för många.

Med Rodenstock Road har vi utvecklat specialglas som har utformats med tanke på bilförares behov och ökad säkerhet på vägen.

Glasögon för bilkörning är till nytta för alla som kör bil.

Rodenstock Road-designen:

Säker körning kräver ett obehindrat synfält. Dessvärre begränsas synfältet ofta av vanliga glas. Rodenstock Road-glasen har utformats för att uppfylla de särskilda behoven hos bilförare. Med Rodenstock Road får användaren en perfekt översikt över trafiken och är förberedd för snabba fokusbyten mellan instrumentbräda, navigeringssystem och speglar tack vare de optimala synfälten på långt- och mellanavstånd.

Solitaire® Protect Road 2:

Många förare upplever att de blir bländade när de kör i skymningen eller på natten, i synnerhet av moderna xenon- och LED -strålkastare. Tack vare en inbyggd filtertoning minskar Solitaire® Protect Road 2 den här störningen avsevärt. Den flerfunktionella antireflexbehandlingen minskar dessutom irriterande reflexer som orsakas av gatlyktor, sämre ljusförhållanden och strålkastare från bilar som närmar sig bakifrån.

DNEye® och pupilloptimerad korrektion:

Under dåliga ljusförhållanden har i synnerhet den högre ordningens aberrationer en negativ inverkan på synskärpan och kontrastkänsligheten. Högre ordningens aberrationer ger oskarp syn och skapar osäkerhet bakom ratten. Lösningen: Vår patenterade Eye Lens Technology med DNEye®. Den möjliggör 100 % utnyttjande av den egna synförmågan med:

  • hänsyn till högre ordningens aberrationer, vilka mäts individuellt med en DNEye®-skanner eller som standard med pupilloptimerad korrigering
  • beräkning av de idealiska korrigeringsvärdena i förhållande till pupillens storlek för varje blickpunkt i glaset

Pupilloptimerad korrigering.

Även för de som inte har någon DNEye®-skanner har Rodenstock hämtat in genomsnittsvärden för högre ordningens aberrationer från över 100 000 DNEye®-mätningar. De här värdena integreras i glasberäkningen som görs av Rodenstock Road i form av en fysiologisk modell vilket ger kunden ett fördelaktigt läge med hjälp av de här teknikerna: Tack vare förbättrad, skarpare syn med höga kontraster även i sämre ljusförhållanden.

Säkrare avståndsbedömning:

Många glasögonbärare har olika starkt synfel på höger respektive vänster öga, vilket leder till asymmetriska synfält med vanliga glasögon. När du tittar åt sidan skiljer sig det visuella intrycket åt för de båda ögonen, vilket försämrar möjligheten att göra korrekta avståndsbedömningar. Med Rodenstock Road har vi löst det här problemet.

  • Symmetriska synfält tack vare individuell optimering, vilket är idealiskt när du tittar åt sidan genom glasögonen.
  • Tillförlitlig avståndsbedömning, t.ex. när du parkerar eller vid omkörningar.