grundlig_synundersokning

Grundlig synundersökning

Vår styrka är grundliga synundersökningar och ögonhälsa. I vår synundersökning ingår alltid kontroll av ögonbotten, något få optiker erbjuder. Vi värnar om synen och vill ge dig som kund en grundlig kontroll av synen och dina ögons hälsa.

De vanligaste ögonsjukdomarna kan botas eller bromsas, om de upptäcks i ett tidigt stadie dvs. innan man själv märker något. När man själv märker att synen har förändrats har det redan skett skador på synen och då kan den inte repareras. Alla synförsämringar är dock inte sjukliga.

Enda sättet att upptäcka ögonsjukdomar och tidiga förändringar är att göra en ögonhälsoundersökning. Det är en grundligare synundersökning som tar ca 30 minuter. Förutom synen kontrolleras även ögonens insida och utsida samt ögontrycket. En ögonhälsoundersökning ingår väldigt sällan i synundersökningar i Sverige, men hos Medoptik ingår det alltid.