Medoptik Legitimerad optiker erikslund Västerås

Medoptik, din lokala optiker i Västerås. Företaget drivs av syskonen Peter och Karolin Vetterskog, båda legitimerade optiker. Välkommen till oss.

Måndag – Fredag: 10-18
Lördagar: Stängt
Söndagar: Stängt

Thealoz Duo Ögondroppar

165.00 kr

Thealoz Duo® är en ny klass ögondroppar för behandling av torra ögon. Produkten är en unik kombination av naturens eget sätt att skydda sig från uttorkning innehållande trehalos och hyaluronsyra för att skydda hornhinnan vid torra ögon.

Slut i lager

Beskrivning

En ny klass av torraögondroppar, utan konserveringsmedel tack vare unik flaska!

Vad är Thealoz Duo®?
Thealoz Duo® är en ny klass ögondroppar för behandling av torra ögon. Produkten är en unik kombination av naturens eget sätt att skydda sig från uttorkning innehållande trehalos och hyaluronsyra för att skydda hornhinnan vid torra ögon.

  • Trehalos är den första molekylen som stabiliserar och skyddar hornhinnans epitelceller från uttorkning1
  • Hyalorunsyran förbättrar återfuktning och smörjning av hornhinnans yta.2

Thealoz Duo® är en unik kombination av cellskydd och smörjning som optimerar tårfilmens osmotiska balans, och bidrar till att bryta den patologiska cirkeln vid torra- ögon- syndrom.³
Thealoz Duo® är pH-neutral, hypoton och hållbar upp till 3 månader efter öppnandet.

Hur doseras Thealoz Duo®?
1 droppe i varje öga, 4-6gånger om dagen eller så ofta som det behövs. Thealoz Duo® kan användas tillsammans med kontaktlinser eftersom den kommer i en steril multi-dos flaska utan konserveringsmedel.4

Vem kan använda Thealoz Duo®?
Thealoz Duo® rekommenderas till alla personer med milda till mycket torra ögon.4

Försiktighetsåtgärder
Undvik att vidröra ögats yta med spetsen på flaskan.

Biverkningar
Lätt ögonirritation kan uppträda i sällsynta fall.

Innehållsförteckning
Trehalos 3% hyaluronsyra 0,15%, natriumklorid, trometamol, väteklorid, vatten för injektionsvätskor.

Läs igenom bipacksedeln noggrant innan du påbörjar behandlingen.

1).Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology.
Clin Ophthalmol 2011, 5:577-81.
2). Nakamura M et al. Characterization of Water Retentive Properties of Hyaluranan. Cornea 1993;12(5):433-6.
3). Baudouin C et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: proceedings of the OCEAN group meeting. Ocul Surf 2013:11(4):246-58.
4.)Thealoz Duo® bipacksedel