Meny

Köpvil­lkor

Medop­tik föl­jer dis­tansav­tal­sla­gen som gäller vid köp via inter­net. Betal­ning sker enkelt och säk­ert med Payson. Även om du inte har ett Payson-Kon­to sedan tidi­gare kan du snabbt göra transak­tio­nen via Payson. Payson samar­be­tar med VISA, Mas­ter­Card samt alla sven­s­ka banker som erb­jud­er direk­t­be­tal­ningar, Swed­bank, Han­dels­banken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säk­er­het­skrav och är PCI-cer­ti­fier­ade av Trust­wave som är en inter­na­tionell organ­i­sa­tion för säk­er e‑handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöver­föringar byg­ger på banker­nas så kallade 3D-secure teknik. Payson star­tade 2004 i Sverige och flera miljon­er per­son­er har använt Payson som är en välkänd betal­lös­ning på inter­net. Läs mer om Payson här: www​.payson​.se