Meny

VI GÖR EN GRUNDLIG KON­TROLL AV SYNEN

SYNUNDER­SÖKNINGVÄSTERÅS

Doktorglas oga 2
Medoptik 2024 redigerade 02983

Synun­der­sökn­ing

Det som skil­jer Medop­tik från andra optiker­bu­tik­er är vår synun­der­sökn­ing i Västerås. Det är en omfat­tande och grundlig synun­der­sökn­ing av syn­funk­tion­er, ögontryck samt en med­i­cin­sk bedömn­ing ögonbot­ten. Vid behov har vi även utrust­ning och kan göra syn­fält­sun­der­sökningar.

De van­li­gaste ögon­sjuk­do­mar­na kan botas eller brom­sas, om de upp­täcks i ett tidigt stadie dvs. innan man själv märk­er något.

Oga

När man själv märk­er att synen har förän­drats har det redan skett skador på synen och då kan den inte repar­eras. Alla syn­förän­dringar är dock inte sjuk­li­ga.

Vårt mål är att vara bäst på synun­der­sökn­ing i Västerås och hela Väst­man­land. Vi värnar om synen och vill ge dig som kund en grundlig kon­troll av synen och dina ögons hälsa.

Frame 24
Medoptik 2024 redigerade 03398

Läkar­in­tyg för körko­rt med högre behörighet

Som enda optik­er kan Medop­tik erb­ju­da både Syn- och Läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök. Kor­ta vän­te­tider tack vare att vi har egen läkare i butiken regel­bun­det. Allt reg­istr­eras elek­tro­n­iskt, inga blan­ket­ter behövs.

BOKA TID
Medoptik 2024 redigerade 03303

Syn­in­tyg för alla behov

Vi utför alla typer av syn­in­tyg t.ex. för körko­rt, högre behörighet, polisut­bild­ning, fall­skärm, fall­skärm­scer­ti­fikat m.m. Du väl­jer själv om du vill ha syn­in­tyget på pap­per eller om vi ska föra över det elek­tro­n­iskt.

Tänk på att ta med dig en giltig legit­i­ma­tion vid synintyg.

KOM PÅ DROP-IN Hand pointing to button
Medoptik 2024 redigerade 03446

Bekym­mer med tor­ra ögon?

Prob­lem med tår­fil­men kallas tor­ra ögon och är väldigt van­ligt. Van­li­ga symp­tom på tor­ra ögon är t.ex. att ögo­nen svider, kliar, är röda, känns grusi­ga, tårar­na rin­ner och mån­ga går omkring med tor­rhet­sprob­lem helt i onö­dan. 

Boka en synun­der­sökn­ing hos oss så hjälper vi dig med vad som blir bäst för dina ögon.

Boka din tid direkt
Medoptik 2024 redigerade 03364

Ögonhäl­sa

Dålig syn orsakas ofta av syn­fel, men ibland kan det vara p.g.a. ögon­sjuk­do­mar. När du gör en synun­der­sökn­ing hos oss på Medop­tik, får du alltid en grundlig under­sökn­ing av din ögonhäl­sa. Vi kan upp­täc­ka ögon­sjuk­do­mar långt innan du själv märk­er av det. Tack vare vårt bre­da kon­tak­t­nät av ögonläkare kan vi även hjäl­pa till med snab­ba remiss­er om det skulle behövas.

Boka synundersökning Hand pointing to button

VI SKA­PAR en PER­SON­LIG och FAMILJÄR ATMOS­FÄR 

    Logo carrera Logo Missoni Logo Oakley Logo Polaroid Logo rayban Logo rodenstock Logo Zeiss Logo Silhouette Logo Bjorn Borg Logo David Beckham Logo Harley Davidson Logo hugo boss Logo Maui Jim Logo Michael Kors Logo peak performance Logo kate spade