Medoptik Legitimerad optiker erikslund Västerås

Medoptik, din lokala optiker i Västerås. Företaget drivs av syskonen Peter och Karolin Vetterskog, båda legitimerade optiker. Välkommen till oss.

Måndag – Fredag: 10-18
Lördagar: 10-14
Söndagar: Stängt

Ögonhälsa

I våra grundliga synundersökningar ingår alltid en kontroll av ögonbotten för att utesluta eventuell ögonsjukdom. På ögonbotten kan sjukdomar upptäckas innan du själv får symptom. Vid misstanke om sjukdom samarbetar vi med ögonmottagningen i Västerås.

De vanligaste ögonsjukdomarna är:

Katarakt (grå starr)

Är egentligen ingen ögonsjukdom utan en åldersförändring som gör ögats lins grumlig. Det finns flera typer av katarakt beroende på var grumlingen sitter. Gråstarr går oftast att operera genom mikrokirurgi där ögats lins byts ut mot en konstgjord lins.

Glaukom (grön starr)

Glaukom finns det flera olika varianter av och den vanligaste är att trycket i ögat blir för högt och stryper blodtillförseln till synnerven. Behandlas inte trycket blir man blind med tiden. Oftast märker man inte själv av sjukdomen förrän man har förlorat större delen av synen. Därför är det viktigt att man regelbundet gör kontroller hos optiker av tryck, synnerv och synfält vid behov. Upp till 50 år rekommenderas kontroller vartannat år och efter 60 år en gång per år. Finns det släktingar som har glaukom är det ännu viktigare med kontroller då det finns viss ärftlighet.

Makuladegeneration (Gula fläcken)

Denna ögonsjukdom är sedan äldre dagar känd som gula fläcken, vilket är något missvissande då gula fläcken är ett område på ögonbotten där synen är som skarpast. Dagens benämning för ögonsjukdomen är AMD (Age-related macular degeneration) och runt 500.000 svenskar lider av den. Det finns två varianter av AMD där den ena kallas våt och den andra torr (vanligast förekommande). Båda påverkar fovea (gula fläcken), men ger inga eller få symptom i början. Tidig symptom kan vara fluktationer i synen på nära håll dvs. man ser bättre vissa dagar och sämre andra dagar, bokstäver faller bort vid läsning, svårt med ansiktsigenkänning. Med tiden kan man få förvrängt centralseende t.ex. en flaggstång ser krokig ut (metamorfopsier) och synfältsbortfall (skotom). Riskfaktorer är främst ökande ålder och rökning, men även blått ljus och UV-ljus. Därför är det viktigt att skydda ögonen med bra solglasögon. Nya studier visar även att intag av fisk mer än en gång i veckan ger 40% lägre risk för sjukdomen. Likaså är det bra att äta varierad kost av grönsaker. Det finns inget botmedel mot sjukdomen, men vissa varianter av AMD kan bromsas om man kommer till en ögonläkare i ett tidigt skede.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss på tel. 021-13 01 01 eller maila info@medoptik.se

LÄKAR- OCH SYNINTYG FÖR KÖRKORT

Som enda optiker kan Medoptik – ICA Maxi Erikslund erbjuda både Syn- och Läkarintyg vid ett och samma besök. Korta väntetider tack vare att vi har egen läkare i butiken regelbundet. Allt registreras elektroniskt, inga blanketter behövs.

SYNINTYG FÖR ALLA BEHOV

Vi utför synintyg för alla behov. För det mesta kan vi ta det på drop-in, glöm inte att ta med en giltig legitimation.