Meny

HYLO-DUAL Intense Ögondroppar

Ögondrop­par utan kon­server­ingsmedel, 300 doser.

Hylo dual intense
Finns i lager
275kr

Lager­varor lev­er­eras inom en vecka

1

Infor­ma­tion

HYLO DUAL INTENSE

Inten­sivt smör­jande ögondrop­par för kro­niskt tor­ra ögon. Sta­bilis­er­ar tår­fil­men och lin­drar inflam­ma­toriska symptom.

Inten­si­va och långtidsverkande ögondrop­par för smör­jn­ing av myck­et tor­ra och irrit­er­ade ögon. Innehåller högk­val­i­ta­tiv hyaluron­syra 2 mg/​ml och ectoin 20 mg/​ml vilket ger långtidsverkande lin­dring av inflam­ma­toriska symp­tom som tor­rhet, brän­nande, kliande och rin­nande ögon.

Hyaluron­syra är ett naturligt kroppseget ämne. Den vik­ti­gaste egen­skapen hos hyaluron­syran är att den binder vat­ten och därmed både smör­jer och bibehåller fukten.

Ectoin är ett ämne som är snarlikt hyaluron­syran genom att även den har en hög vat­ten­bin­dande egen­skap, Ectoin utvinns av mikroor­gan­is­mer som lever under myck­et hår­da förhål­lan­den och hjälper dem att över­l­e­va i de hår­da miljöerna.

Ectoinets roll är att till­sam­mans med hyaluron­syran öka vat­ten­bind­nin­gen i tår­fil­men syn­er­gis­tiskt och därmed ska­pa en fys­i­ol­o­gisk bar­riär mot inflam­ma­torisk irri­ta­tion i ögat. Sam­tidigt kom­mer ectoinet att indi­rekt sta­bilis­era lipid­skik­tet i tår­fil­men som ytterli­gare sky­d­dar mot vattenavdunstningen.

Pas­sar vem: För myck­et tor­ra ögon
Innehåller: Högk­val­i­ta­tiv hyaluron­syra 2 mg/​ml och ectoin 20 mg/​ml
Håll­bar: 6 månad­er efter öppnandet.
Helt fri från konserveringsmedel.
Pga ögondrop­par­nas höga viskositet bör de inte använ­das till­sam­mans med kontaktlinser.

Kategori
Ögondroppar
Etiketter
antiinflammatorisk, blåser, brännande, bränner, droppar, dual, hylo, inflamatorisk, inflammatorisk, intense, klåda, kliar
Doktorglas

Synun­der­sökn­ing

Som enda optik­er i Västerås kan Medop­tik erb­ju­da både optik­er- och läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök.

Boka synundersökning Hand pointing to button