Meny

HYLO-GEL Ögondroppar

OBS! Har ersatts av nya Hylo duo som är dubbelverkande.

Ögondrop­par utan kon­server­ingsmedel, 300 doser.

Hylogel1 jpg
Ej i lager
195kr

Lager­varor lev­er­eras inom en vecka

Produkten är inte tillgänglig för tillfället.

Infor­ma­tion

OBS! Har ersatts av nya Hylo duo som är dubbelverkande.

För inten­siv, ter­apeutisk smör­jn­ing av ögat vid all­varli­gare och ihål­lande tor­rhet­skänsla, och efter kirur­giska ingrepp.

Pas­sar även kon­tak­tlins­bärare. Innehåller hög kon­cen­tra­tion hyaluron­syra som ger lång­varig lind­ing för ögat, utan att ge dimsyn.

Innehåller inga kon­server­ingsmedel — skon­sam för dina ögon. Var­je flas­ka innehåller 300 exak­ta doser.

Vem kan använ­da HYLO®-GEL?
HYLO®-GEL pas­sar dig som upplever att dina ögon känns tor­ra, tröt­ta eller irrit­er­ade. Det kan t.ex. bero på att du sut­tit länge fram­för datorn eller job­bar i ett tor­rt inomhusklimat.

HYLO®-GEL lin­drar ock­så besvär som upp­står i sam­band med kli­mak­teri­et, vis­sa sjuk­do­mar eller vid hög ålder.

Kategori
Ögondroppar
Etiketter
droppar
Doktorglas

Synun­der­sökn­ing

Som enda optik­er i Västerås kan Medop­tik erb­ju­da både optik­er- och läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök.

Boka synundersökning Hand pointing to button