Meny

Ilid Dex för torra ögon

Ilid Dex är ett nytt rengöringsskum för tor­ra ögon. Skum­met masseras in på ögonlock­en och stim­uler­ar Mei­boms kört­lar att pro­duc­era mer olja till tårfilmen.

Iliddex
Finns i lager
295kr

Lager­varor lev­er­eras inom en vecka

1

Infor­ma­tion

Ilid Dex är ett nytt rengöringsskum för tor­ra ögon. Skum­met masseras in på ögonlock­en och stim­uler­ar Mei­boms kört­lar att pro­duc­era mer olja till tår­fil­men. Den naturli­ga smör­jnin­gen av ögo­nen kom­mer från Mei­boms kört­lar. Med tiden kan olje­pro­duk­tio­nen avta och då kan ilid dex stim­ulera till ökad pro­duk­tion. Ilid Dex min­skar även ögonprob­lem vid bel­far­it, MGD, kon­junk­tiv­it m.m. Ilid dex är ett skum för daglig rengöring av ögonlock­en och hela ansik­tet. Innehåller 2% 4TO (Tea Tree Oil), en kon­cen­tra­tion som är till­räck­lig för att hål­la Demod­ex kval­ster bor­ta i hela det område som den används. Skum­met sprids enkelt med fin­grar­na och ska sit­ta på huden över natten.

Ilid Dex rek­om­menderas i första­hand vid mil­da prob­lem med Demod­ex och rosacea. Ilid dex kom­mer i en pumpflas­ka med 50 ml, den når minst 75 dos­er (var­je skum är stor­leken på en valnöt).

Kategori
Ögondroppar
Etiketter
akne, demodex, fransar, inflammation, kvalster
Doktorglas

Synun­der­sökn­ing

Som enda optik­er i Västerås kan Medop­tik erb­ju­da både optik­er- och läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök.

Boka synundersökning Hand pointing to button