Meny

VitA-POS® Ögonsalva

Effek­tiv ögon­sal­va som sky­d­dar och lin­drar besvär från rik­tigt tor­ra ögon. För dig som inte tyck­er att ögondrop­par hjälper till­räck­ligt bra.

Vitapos
Finns i lager
125kr

Lager­varor lev­er­eras inom en vecka

1

Infor­ma­tion

Effek­tiv ögon­sal­va som sky­d­dar och lindrar
Lin­drar besvär från rik­tigt tor­ra ögon. Sky­d­dar ögats yttre delar och hjälper ögonlock­en att gli­da lättare över horn­hin­nan, samt bidrar till att återupp­byg­ga tår­fil­mens vik­ti­ga funk­tion. Innehåller A‑vitamin och lano­lin (ullfett). A‑vitamin har en pos­i­tiv effekt på tår­fil­men och ögats yttre cel­lager. Kan ge lätt dim­syn direkt efter applicer­ing och rek­om­menderas där­för att använ­das under nat­ten. VitA-POS är en sal­va helt fri från kon­server­ingsmedel som du applicer­ar i ögat. Tryck ut en liten sträng sal­va och lägg på insi­dan av nedre ögonlocket.

Pas­sar vem: För myck­et tor­ra ögon
Innehåller: A‑vitamin och lano­lin (ullfett)
Håll­bar: 6 månad­er efter öppnandet.
Helt fri från konserveringsmedel.
VitA-POS® får inte användas sam­tidigt som man bär kontaktlinser.

Kategori
Ögondroppar
Etiketter
droppar
Doktorglas

Synun­der­sökn­ing

Som enda optik­er i Västerås kan Medop­tik erb­ju­da både optik­er- och läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök.

Boka synundersökning Hand pointing to button